Hydrosport Logotyp

Välkommen till oss!

Ockelbo Plastindustrier AB, dotterbolag till Hydro Sport AB, ingår i Malmsten-koncernen. Företaget erbjuder legotillverkning av glasfiberdetaljer, där kvalitet, kundnytta och kostnadseffektiva lösningar står i fokus. Vid önskemål kan även eftertempon såsom färdigmontering och säljemballering utföras.

Ockelbo Plastindustrier förfogar över ett omfattande kunnande inom glasfibertillverkning. Företaget har sina rötter från glasfibererans pionjärtid och tillverkning av bl.a. snöskotrar och kvalitetsbåtar.

Dagens legotillverkning kännetecknas av:
• Yrkesstolthet och kvalitetstänkande
• God serviceanda och hög flexibilitet
• Noll-felsproduktion av krävande produkter med hög leveransprecision
• Kostnadseffektiva totallösningar

Företaget uppfyller alla gällande miljökrav för härdplastproduktion och vi bedriver ett aktivt samarbete med våra materialleverantörer för att säkra uppnående av bästa möjliga produktionsresultat ur såväl kvalitetssynpunkt, som gällande miljöaspekter.