Hydrosport Logotyp

Under stora delar av 2022 har ett arbete utförts inom Strategiska innovationsprogrammet LIGHTer.
Som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimydigheten.

Detta för att utveckla produktionstekniken i fabriken.

Syftet med projektet är att byta produktionsteknik från öppen-till stängdtillverkningsmetod, det medför att glasfiberdetaljer kommer bli lättare, starkare, jämnare tjocklek och estetiskt mer tilltalande.

Projektets mål är att tillverka glasfiberdetaljer till vattenrutschbanor med avsikt att minska materialanvändning, förbättra arbetsmiljön och minska påverkan på yttermiljön.

Mellan 1 juni 2020 och 31 maj 2021 ledde Erik ett KTP-projekt som, utifrån ett produktionsmässigt perspektiv, utvecklade vår nya hållbara och miljövänliga tillverkningsteknik samt tog fram förslag på modernare och mer miljövänliga tillverkningsmetoder.

Knowledge Transfer Partnerships (KTP) är en samverkansmodell som innebar att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomförde ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt på plats hos ett företag.

Under projektet medverkade Högskolan i Gävle med en akademisk coach, en coach från näringslivet och processledare.

Projektet finansierades av EU/ERUF, Region Dalarna och Region Gävleborg.
*) Europeiska regionala utvecklingsfonden