Hydrosport Logotyp

Erik leder ett KTP-projekt som, utifrån ett produktionsmässigt perspektiv, ska utveckla vår nya hållbara och miljövänliga tillverkningsteknik samt ta fram förslag på modernare och mer miljövänliga tillverkningsmetoder.

Knowledge Transfer Partnerships (KTP) är en samverkansmodell som innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt på plats hos ett företag.

Under projektet medverkar Högskolan i Gävle med en akademisk coach, en coach från näringslivet och processledare.

Projektet finansieras av EU/ERUF, Region Dalarna och Region Gävleborg.
*) Europeiska regionala utvecklingsfonden