Hydrosport Logotyp

LEGOTILLVERKNING

Inom ramen för ett legotillverkningsuppdrag erbjuder vi följande tjänster:

• Deltagande vid produktutveckling för att bistå med bl.a. materialkunskap och förslag till anpassning av produktutformning för kostnadseffektiv produktion
• Framtagande av plugg baserat på kundritning
• Formtillverkning
• Prototyptillverkning
• Serieproduktion
• Montering och kundanpassning av färdig produkt

Varje steg påbörjas efter att beställaren har godkänt gällande förutsättningar och resultat från föregående steg. Detta för att säkerställa en effektiv process och ett gott slutresultat.

Vi hjälper dig hela vägen från prototypframtagning till serietillverkning

Ockelbo Plastindustrier förfogar över ett omfattande kunnande inom glasfibertillverkning. Företaget har sina rötter från glasfibererans pionjärtid och tillverkning av bl.a. snöskotrar och kvalitetsbåtar.

HÖGSTA KVALITET!